מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

25/04/2024
קו זה הינו חלופה לקו בסיס (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת - תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת)
עדכונים