מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

12/06/2024
לקו זה קיימת חלופה מחזון איש/מסוף רמת שלמה
עדכונים