מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

04/12/2023
לקו זה קיימת חלופה מהאורזים/העמל
    • 15:00
עדכונים