מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

18/07/2024
לקו זה קיימת חלופה מת. מרכזית ירושלים/יפו
עדכונים