מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

25/04/2024
לקו זה קיימת חלופה ממסוף פסגת זאב/יוספטל
עדכונים