מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

04/12/2023
לקו זה קיימת חלופה מת. מרכזית נתניה/רציפים
עדכונים