מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: שינוי תחנה זמני בקו 3 עקב עבודות ברחוב בקי

בשבוע שבין 29.10-2.11.2023, יחסם רחוב בקי בירושלים, לצורך עבודות תשתית.

בשל החסימה, שתתבצע בין השעות 19:00 בערב ל-5:00 בבוקר יום המחרת, תבוטל תחנה 2524, מסוף הר נוף/כנםי נשרים, בקו 3 לכיוון בנייני האומה.

במקומה תושמש באופן זמני תחנה תחנה 3512, בית הדפוס/מסוף הר נוף.

עדכונים