מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

נתניה: שינוי במסלול קו 72

החל מיום שישי, 17.11.23, ישונה מסלול קו 72 והתחנה הסופית בו תהיה מתנ"ס קריית השרון.

בשל השינוי יתווספו לקו התחנות:

33745, שדרות טום לנטוס/האר"י,

33747, שדרות טום לנטוס/הרטום,

35234, שדרות טום לנטוס/פרופסור יוסף

39352, טום לנטוס/ד"ר יהודה פרח

33748, שדרות טום לנטוס/פרופסור יוסף

33746, שדרות טום לנטוס/הרטום.

 

בשל השינוי בוטלו מקו 72 התחנות 39430, מרכז מסחרי/האר"י ו-39423, כיכר אורט.

עדכונים