מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: שינויי מסלול זמניים בקווים 54, 65 ו-69

בעקבות חסימת רחוב כנפי נשרים, במקטע הרחובות בין בקי לרוזנטל, יבוצע שינוי מסלול קל בקווים 54, 65 ו-69.

השינוי יבוצע בשעות חסימת הכביש: בין השעה 19:00 עד ל-5:00 בבוקר למחרת, בימים ראשון ושני 4-5.2.2024.

במהלך החסימה תבוטל תחנה 1749, מסוף הר נוף/ כנפי נשרים, ובמקומה תושמש תחנה 3513, מסוף הר נוף/ בית הדפוס.

עדכונים