מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: שינוי מסלול זמני בקווים 65, 68 ו-69

בעקות סגירת רחוב ירמיהו לעבודות תשתית, מיום ראשון 2.6.2024, בשעה 19:00 בערב ועד שני ב-5:00 בבוקר, ושוב בשני, שלישי ורביעי מ-19:00 בערב עד 5:00 בבוקר למחרת, ישנו הקווים 65, 68 ו-69 במקצת את מסלולם.
בעקבות חסימת הכביש יבוטלו התחנות:
543, בר אילן/רבנו גרשום,
4012, בר אילן/שמואל הנביא,
4013, ירמיהו/ אלקנה
ו-4014, ירמיהו/מנחת יצחק.
במקום תחנות אלו יושמשו התחנות:
5061, גולדה/גבעת משה,
105, גבעת משה,
2811, גבעת משה/עלי הכהן,
109, עזרת תורה/דורש טוב,
112, יעקובזון/עזרת תורה,
155, אוהל יהושע/זית רענן,
4137, אוהל יהושע/קדושת אהרון,
4075, שמגר/אוהל יהושע
ו-4133, שמגר/ירמיהו
עדכונים