מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: שינוי זמני בקווים 3, 3א, 752 ו-753 בשל עצרת תפילה בשמעון הנביא

ב-9.11.2023 ייסגר רחוב שמואל הנביא בירושלים בשל עצירת תפילה, בין השעות 14:00 ל-18:00.

סגירת הרחוב תהיה משני הכיוונים, במקטע שבין צומת יחזקאל לצומת זקס ותשפיע על מסלול הקווים 3, 3א, 752 ו-753.

במהלך חסימת התנועה יבוטלו התחנות 210, שמואל הנביא/תדהר, 211 שמואל הנביא/יקים, 214 שמואל הנביא/יקים ו-215 שמואל הנביא/תדהר.

במקום התחנות המבוטלות, יושמשו בקווים 3 ו-3א התחנות הבאות: 1335, שמעון הצדיק/ארץ חפץ ו-1344, פיתוחי חותם.

עדכונים