מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

25/04/2024
לקו זה קיימת חלופה מהרב בצלאל זולטי/רבי שלמה זלמן דרוק
  •   לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר
  • עדכונים