מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: הקווים 40, 44, 47, 48, 51, 54, 57 ו-84 יעברו לידיי אקסטרה

ביום שישי 8.12.2023, נחל להפעיל את הקווים 40, 44, 47, 48, 51, 54, 57 ו-84 בירושלים.
מסלולי הקווים ולוחות הזמנים לא ישתנו.
מידע על קווים אלו ניתן לקבל באתר האינטרנט שלנו או במוקד *6747
עדכונים