מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: הקווים 65 ו-85 עוברים לידיי אקסטרה

החל מ-26.1.2024 יעברו קווי השירות 65 ו-68 מאגד לאקסטרה, במסגרת פעימה נוספת באשכול התחבורה הציבורית צפון ירושלים.

למעט שינוי זהות מפעיל התחבורה הציבורית, לא מתוכנן בשלב זה כל שינוי בתדירות הקווים או במסלולם – זאת כדי לבצע העברה חלקה ולאפשר לציבור הנוסעים להתרגל לשינוי.פירוט המסלולים ומידע נוסף על הקווים ניתן לקרוא כאן באתר.

עם שינוי זה אקסטרה מפעילה כ-50 קווים, עם למעלה מ-200 אוטובוסים, באשכול צפון ירושלים. במהלך השנים הקרובות אנחנו מתוכננים להפעיל בירושלים כ-430 אוטובוסים, בהם כ-180 אוטובוסים מפרקיים מונעי דיזל, כ-125 אוטובוסים חשמליים, כ-85 אוטובוסים המופעלים בגז וכ-30 מונעי דיזל.

עדכונים