מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

נתניה: שינוי תחנה בקווים 68 ו-69

החל מיום שישי, 15.3.2024 תוסר תחנה 36826, פתח תקווה/גבע, ממסלול קו 68 ותתווסף למסלול קו 69 

עדכונים