מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: הקווים 96 ו-752 עוברים לאקסטרה

מיום שלישי, 26.3.2024, הקווים 96 ו-752 עוברים לאקסטרה
קו 96 נוסע משבטי ישראל/הנביאים לזקס וחזרה.
קו 752 נוסע ממסוף הר נוף/כנפי נשרים לשפע חיים/שדרות גולדה מאיר.
תדירות הקווים לא תשתנה בשלב זה ואת כל פרטי הקו ניתן למצוא באתר
עדכונים