מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

נתניה: שינוי תחנה בקו 69

עקב השחתת תחנת 35998 הזמיר\הברבור והעדרו של עמוד תחנה ברחוב, תבוטל תחנה זו והיא תאוחד עם תחנה 38540 הזמיר\החסידה. 

עדכונים