מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: תגבור הקווים 3, 57 ו-89 בפסח

במהלך חג הפסח, יתוגברו הקווים 3, 57 ו-89 באמצעות "חלופת חגים", שתפעל בין 23-29.4.

מומלץ להתעדכן באפליקציות הנסיעה או באתרי האינטרנט, בטרם הנסיעה.

עדכונים