מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: קו הכותל עובר לאקסטרה ומסלול הקווים 54 ו-89 יוארך

מיום שישי, 28.6.2024 (כ"ב בסיוון, תשפ"ד), נתחיל להפעיל את קו 1 בירושלים. קו 1 יופעל באמצעות אוטובוסים מפרקיים רבי קיבולת ויורחבו בו שעות הפעילות, עד השעה 2:00 לפנות בוקר.

בנוסף, לקראת הפתיחה הצפויה של מרכזית הארזים, ב-1.7.2024, יוארך מסלול קווי השירות 54 ו-89 מהר החוצבים למסוף הארזים. בעקבות שינוי זה, יבוטלו תחנות 1089, המרפא; 9944, קריית המדע/המרפא ו-664, ישיבת חורב/שד' גולדה, בקו 89. כחלופה קבועה עבור הנוסעים במקטע זה, תושמש תחנת 1932, גולדה מאיר/הרטום.

מנכ"ל אקסטרה, מר שוקי פרי, אמר: "שינוי זה הוא חלק מפעימות התחבורה של אשכול צפון ירושלים ומטרתו לשפר את שירות התחבורה הציבורית בעיר. אנו מתחייבים לעשות כל מאמץ כדי להמשיך להעניק לנוסעים רמת שירות טובה, אמינה ובטוחה כפי שהנוסעים הורגלו לה."

עדכונים