מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: ביטול תחנה זמני בקווים 59, 65, 68 ו-69

בעקבות עבודות תשתית, תבוטל זמנית תחנה 1625 חטיבת הראל/ שמואל הנביא, בצומת בר-אילן לכיוון מזרח/

התחנה תבוטל במהלך שעות העבודות, בימים ראשון ושני, 30.6-1.7.24 מ-22:00 ייחסם מסלול הנסיעה לכיוון מזרח ובימים בימים שלישי עד חמישי, 2-4.7.24, מ-22:00, ייחסם מסלול הנסיעה לכיוון מערב.

במהלך החסימה תנוהל התנועה על ידי המשטרה וייתכנו שינויים בשעות הפעילות.

עדכונים