מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

ירושלים: שינוי תחנה זמני בקו 3 עקב עבודות ברחוב בקי

רחוב בקי ייחסם לתנועה במהלך שעות הערב והלילה בשל עבודות תשתית.

סגירת הרחוב תבוצע בין 12-16.11.2023, החל מהשעה 19:00 ועד השעה 5:00 בבוקר המחרת.

בעקבות החסימה תבוטל תחנת 2524, מסוף הר נוף/כנפי נשרים ובמקומה תופעל תחנת 3512, בית הדפוס/מסוף הר נוף.

עדכונים